Ta tilbake kontrollen på ubetalte fordringer

Kravia hjelper bedrifter å få betalt ved hjelp av smart teknologi og menneskelig dialog, slik at du kan bruke tiden din på andre oppgaver.

Bli en hverdagshelt for dine klienter

Med Kravia kan du tilby en menneskelig tjeneste med stor verdi for dine klienter. Trykk på en knapp, så ordner vi resten.

Full oversikt underveis i prosessen

Med Kravia får du og klienten en felles oversikt over alle pågående saker og du kan følge med på hvert kontaktpunkt mellom Kravia og bedriften som ikke betaler.

Behold gode kunderelasjoner

Med Kravia kan du være trygg på at innfordringsprosessen blir gjort på en menneskelig og forsvarlig måte slik at du ivaretar gode kunderelasjoner.

Se hvor enkelt det er å bruke Kravia

Trykk på en knapp

Velg hvilke faktura du ønsker at Kravia skal drive inn. Om du har orden i regnskapet kan du også sette opp automatiske prosesser.

Vi går i dialog med kunden

Du skal være trygg på at Kravia alltid løser saken på best mulig måte. Med bruk av telefon, e-post og sms forsøker vi å få i gang en dialog med kunden for å løse saken.

Full innsikt og kontroll underveis

Du har full oversikt og kontroll og kan følge med på alle kontaktpunkt som blir gjort underveis i prosessen i et felles Dashboard.

Saken løses og penger på konto

Så snart penger står på konto vil smarte integrasjoner sørge for at bilag og remittering enten føres automatisk, eller at vi sender deg et forslag som du godkjenner.

Automatisk innkreving. Eller semi-automatisk.

Noen ganger passer det godt med hel-automatiserte prosesser, andre ganger ønsker man mer manuell kontroll. Derfor tilbyr Kravia begge deler.

En felles tidslinje for deg og klienten.

Alt arbeidet Kravia gjør dokumenteres underveis. Med en felles tidslinje kan både du og klienten følge utvikling i saken og se alle kontaktpunkt underveis.

Et Dashboard på tvers av alle klienter.

Med Kravia får du dashboard med oversikt over alle saker på tvers av regnskapssystemer og klienter. På denne måten får du raskt oversikt og kan holde deg oppdatert underveis i de ulike prosessene.

Integrasjon
mot kjente
regnskapssystemer regnskapssys-temer

Kravia er fullt integrert med kjente regnskapssystemer som Tripletex, PowerOffice, Fiken, UniMicro ogVisma, for å flettes inn i din arbeidsflyt.

Gratis støtte

Vi er der for deg når du trenger det

I Kravia mener vi at likviditetsutfordringer ikke skal være et hinder for verdiskaping. For å nå dette målet jobber vi sammen med regnskapsførere og helt vanlige bedrifter for å bedre alle prosesser rundt innbetalinger - også før sakene sendes til inkasso

Derfor kan du være trygg på at du når som helst kan kontakte Kravia for innspill til hvordan du kan bedre ditt arbeid og rutiner rundt hele innfordringsprosessen.

Hva sier våre kunder og partnere

Joar Teigland
Eiendomsmegler Vest

“Vi har valgt Kravia fordi de har fremtidsrettede løsninger og integrasjoner med våre systemer, som forenkler det å få betalt, og de har en effektiv innfordringsprosess som samtidig tar godt vare på våre kunder.”

Kravia Webclip
Tomas Lønsethagen
Sum Regnskap

“Det er kun et par tastetrykk som skal til før integrasjonen mellom Kravia og det skybaserte regnskapssystemet er koblet på, og du er i gang med umiddelbart god oversikt rett i regnskapssystemet. På denne måten slipper man å jobbe i flere systemer for å ha full innsikt i alle krav.”

Heidi Pedersen
Regnskapssentralen AS

“Jeg er veldig fornøyd med å bruke dere i ON Property, fungerer utmerket for min del og gjør purrejobben veldig enkel.”

Håkon Kristian Våge Søyle
Tandem AS

“Tandem ønsker alle løsninger som kan forenkle og effektivisere prosesser velkommen. Vi vil mye heller bruke kompetansen vår på å gi gode råd til kundene våre. Et av disse rådene er å ta i bruk Kravia.”

Hvorfor tilby en menneskelig
inkasso-tjeneste?

Inkasso kan for mange virke både skummelt og alvorlig, og noen bedrifter vegrer seg mot å aktivere en ekstern innkrevings-prosess i frykt for å skade kunderelasjoner.

Det er her Kravia  skiller seg ut.

De som skylder penger har som regel en legitim årsak, og da er det viktig å møte kunden på en forståelig måte fremfor krasse e-post utvekslinger eller harde ultimatum. Ved å overlate meklingen til en ekstern part som tenker utenfor boksen og benytter en personlig arbeidsmetode, kan du fokusere på det du er best til; å levere  til dine kunder.

Ønsker du å integrere ditt regnskapssystemregnskapssys-tem mot Kravia?

Kravia er integrert mot noen av de største regnskapssystemene som Tripletex, PowerOffice, Fiken, Unimicro og Visma, slik at du kan bruke tjenesten uten å endre din arbeidsflyt.

Tripletex Logo
Fiken.No Logo
OnProperty Logo
PowerOfficeGo Logo
Unimicro Logo
Visma Logo

Hva koster Kravia?

Kravia er helt gratis for bedriften som krever inn penger. Vi tar kun et lite gebyr om det er over 90 dager siden faktura har forfalt og vi har også et fordelaktig partnerprogram for regnskapsførere.

KOM I GANG

Er du klar for å oppgradere verktøykassen?

Ta en prat med en inkasso ekspert og se hvordan Kravia kan gjøre hverdagen enklere for deg og dine klienter.

Se hvordan Kravia kan bedre din arbeidsflyt

Få bedre oversikt og kontroll på alle infordringsprosesser.

Frigjør tid til å bruke på andre viktige oppgaver

Eget partnerprogram for regnskapsførerer

FAQ

Spørsmål og svar om Kravia

Hva betyr det å sende en faktura til inkasso?

Å sende en faktura til inkasso betyr at du lar et inkassoselskap stå for innkrevingen dersom kunden ikke betaler på forfall. Å sende faktura til inkasso er helt vanlig, og øker sannsynligheten for at den forfalte fakturaen din blir betalt. Det er tross alt ikke din jobb å være bank for kunden din.

Etter vår erfaring har det ingen negativ påvirkning på kundeforholdet, spesielt da Kravia har en tilnærming med sterkt fokus på å behandle den som skylder penger med respekt.

Fakturaen kan tidligst sendes til inkasso 14 dager etter forfall, og prosessen begynner da med et inkassovarsel med purregebyr (35 kr).

Koster det noe å sende faktura til inkasso?

Det koster ingenting å sende faktura til inkasso hos Kravia. Vår inntektskilde er gebyrer og salærer som legges på fakturaen gjennom prosessen, disse gebyrene kan du lese mer om her.

Der er ett unntak, og det er dersom fakturaen er forfalt for mer enn 90 dager siden. Da er det erfaringsmessig mer krevende å kreve inn pengene, slik at Kravia da tar en provisjon på 10 % av fakturabeløpet -om vi lykkes med å kreve inn pengene for deg.

Hva innebærer det av arbeid for meg å sende faktura til inkasso?

Å sende faktura til inkasso hos Kravia er veldig enkelt. Du avgjør når du vil og hvor ofte du vil. -Dersom du bruker ett av regnskapssystemene vi har integrasjon med, går det meste av seg selv.

Dersom du ikke har integrasjon, kan du opprette en bruker på vår Kundeweb og selv legge inn inkassokravet på få minutter.

Etter du har startet en inkassosak skal det i utgangspunktet ikke være nødvendig for deg å gjøre noe mer. Resten av prosessen går av seg selv så fremt ikke vi har behov for mer informasjon. I så fall tar vi kontakt med deg.

Hva kan sendes til inkasso?

Alle fakturaer som har forfalt med minst 14 dager kan sendes til inkasso, så fremt ikke mottaker har uttalt at de er uenige i fakturaen. Det er ingen nedre grense på totalsum.

Hva skjer når en faktura sendes til inkasso?

Det første som skjer er at Kravia sender ut et inkassovarsel (om du ikke har sendt det selv), og så går fakturaen inn i et oppfølgingsløp med brev, SMS og telefon.

Her kan du se hvordan hele inkassoprosessen ser ut.